Rechtstreekse eucharistieviering op de 3e Zondag van de Advent vanuit de OLV van Lourdes, Bergen op Zoom. Celebrant pastoor Paul Verbeek.

Lezingen:
Jesaja 35, 1-6a.10
Jakobus 5, 7-10
Matteüs 11, 2-11

Muzikale ondersteuning:
Kerkkoor Onze Lieve Vrouw van Lourdes o.l.v. Nadia Rutkovska
Organist: Hans Dogge

Vaste gezangen:
Norbertusmis van Jan Vermulst