20 juni 2021: Haarlem

12e Zondag door het jaar (b)
Rechtstreekse eucharistieviering vanuit de Kathedrale Basiliek St. Bavo Haarlem. Hoofdcelebrant: Mgr. Jan Hendriks.

Muzikale ondersteuning:
Kathedraal kwartet o.l.v. Sanne Nieuwenhuijsen
Organist: Ton van Eck

Lezingen: 
Job 38, 1.8-11
2 Korintiërs 5, 14-17
Marcus 4, 35-41

Vaste gezangen: Misse Basse – Gabriel Fauré
Gloria - Rens Tienstra (naar Gabriel Fauré)