Rechtstreekse eucharistieviering vanuit de Sint Bavo kathedraal te Haarlem. Hoofdcelebrant: mgr. Jan Hendriks.

Muzikale ondersteuning:
Missa Puellarum, componiste Lisanne Bosman, gezongen door Sorelle.
Organist: Ton van Eck.