Rechtstreekse eucharistieviering op 28 augustus 2022 in het kader van de zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart te Susteren. Hoofdcelebrant: mgr. Everard de Jong.
De eucharistieviering vindt in de openlucht plaats vóór de basiliek. Aan het begin van de H. Mis zullen de relieken van de heiligen door schutters naar het priesterkoor worden gedragen.

Muzikale ondersteuning:
Gemengd kerkelijk zangkoor Suestra, Susteren
Gemengd zangkoor St. Cecilia, Nieuwstadt
Zangkoor Poco Animato, Roosteren

Dirigent: Jos van Hommerig
Soliste: Karen van de Wal
Orgel:  Anja Hendrikx

Vaste gezangen:
Missa Sancta Amelberga, gecomponeerd door Hans Leenders (première)

Lezingen:
Sir. 3, 17-18.20,28-29
Hebreeen 12, 18-19.22-24a
Lucas 14, 1.7-14