28 februari 2021: Rijswijk

2e Zondag veertigdagentijd (b)

Rechtstreekse uitzending van de eucharistieviering vanuit de H. Bonifatiuskerk te Rijswijk. Celebrant: pastoor Wim Bakker.

Lezingen:
Genesis 22, 1-2.9a.10-13.15-18
Romeinen 8, 31b-34
Marcus 9, 2-10

Muzikale ondersteuning:
Leden schola cantorum o.l.v. dirigent/organist Gerard Legierse
Countertenor: Arturo den Hartog

Vaste gezangen: missa Exsurge Domine van Herman Funnekotter

Voor informatie over de weg naar Pasen:

Vier Pasen