28 maart 2021: Breda Palmzondag

Rechtstreekse eucharistieviering vanuit de H. Antoniuskathedraal te Breda. Celebrant: pastoor Norbert Schnell.

Muzikale ondersteuning: Ensemble Kathedrale Cantorij
Dirigent Jan Schuurmans
Organist: Hennie Vaatstra

Lezingen:
Marcus 11, 1-10
Jesaja 50, 4-7
Filippenzen 2, 6-11
Marcus 15, 1-39

“Hosanna, Zoon van David!” bij de intocht in Jeruzalem en “Kruisig Hem!” in het lijdensverhaal, een paar dagen later. Een groter contrast is bijna niet mogelijk. Zo kunnen wij mensen zijn: ons “ja” van vandaag kan morgen een “nee” zijn. Hoe anders is onze God. Op de berg Sinaï heeft Hij zich geopenbaard: “Ik ben barmhartige en medelijdende God, geduldig, vol liefde en trouw!” In de kruisweg van Jezus komt dit alles in zijn volheid aan het licht. De komende Goede Week roepen we in herinnering hoe barmhartig en medelijdend onze God is en hoe Hij omwille van ons mensen en tot ons heil het kruis heeft gedragen: geduldig, vol liefde en trouw.
Pastoor Norbert Schnell