7 februari 2021: Hengelo

5e Zondag door het jaar (b)

Rechtstreekse eucharistieviering vanuit de Sint Lambertusbasiliek te Hengelo. Celebrant: pastoor Jurgen Jansen.

Met medewerking van leden van de Koorschool Lambertus o.l.v. Louis ten Vregelaar.
Organist: Maarten Wilmink

Lezingen:
Job 7, 1-4.6-7
1 Korinthiërs 9, 16-19.22-23
Marcus 1, 29-39

Gezangen:
Kyrie: J.P. Lécot
Gloria: G. Haverkate
Heilig, heilig en Lam Gods: L. ten Vregelaar
Communielied The Lord of sea and sky: t. en m. D. Schutte, arr. J. Schrader