Omschrijf in 3 regels de missie van uw goede doel

Familiehuis Daniel den Hoed biedt een tijdelijk ‘tweede thuis’ aan kankerpatiënten en hun naasten bij behandeling in het Erasmus MC Kanker Instituut. Een warme logeerplek op loopafstand van het ziekenhuis waar patiënt en naaste dicht bij elkaar kunnen zijn. Een ‘thuis’ waar men steun vindt bij lotgenoten en vrijwilligers en waar ruimte is voor rust in een extreem hectische tijd..

Waar zal het geld aan besteed worden?

Om deze bijzondere logeerplek mogelijk te blijven maken is - naast de inzet van ruim 100 vrijwilligers - financiële steun van donateurs onmisbaar. Alleen dankzij voldoende giften kan de eigen bijdrage van gasten zo laag mogelijk blijven. Een vereiste, om ervoor te kunnen zorgen dat iedereen die met kanker wordt geconfronteerd en niets liever wil dan in de zware periode van ziekte en behandeling in de buurt van zijn/haar geliefde te zijn, van het Familiehuis gebruik kan blijven maken.

Wat is uw reden om dit goede doel aan te melden?

Ik draag het familiehuis een warm hart toe omdat mijn vader zelf jaren in de Daniel den Hoed ziekenhuis heeft gelegen. Hij overleed toen ik 5 was. Mijn dochter is 10 jaar geleden begonnen met drummen tijdens de Roparun om geld op te halen voor het Familiehuis Daniel den Hoed. Het familiehuis is een tweede huis voor kankerpatiënten en hun familie.