Omschrijf in 3 regels de missie van uw goede doel

Dit arme dorp in Oeganda iets leefbaarder maken d.m.v. een kliniekje, opvang gehandicapten en mensen voorzien van eten.

Waar zal het geld aan besteed worden?

Watertank, zodat er altijd water is en voedsel.

Wat is uw reden om dit goede doel aan te melden?

Elke euro komt op de goede plek. De stichting is klein maar doeltreffend en bestaat alleen uit onbetaalde vrijwilligers.