She Matters

 

De missie van She Matters is het om opgeleide vrouwelijke nieuwkomers uit o.a. Afghanistan, Syrië en Iran te empoweren hun eigen sociaal en economisch kapitaal op te bouwen in het land waar zijn wonen. Wij geven deze vrouwen een boost in zelfredzaamheid en assertiviteit, zodat zij thuis, op hun werk en in hun community eigen regie krijgen. We hebben een wereld voor ogen waar economische empowerment niet alleen een droom is, maar de norm zoals het moet zijn!

Waar zal het geld aan besteed worden?

Aan het unieke loopbaanplanning programma van She Matters: 'het Lotus Flower programma'. Hiermee betalen we concreet empowering workshops die zijn gericht op de ontwikkeling van communicatieve en sociale vaardigheden van vrouwelijke statushouders. Een compleet programma voor 10 deelnemers kost €20.000,- We kunnen hiermee 5 kandidaten succesvol matchen met een MVO organisatie.

Wat is uw reden om dit goede doel aan te melden?

Voor vrouwelijke statushouders is er nog een lange weg te gaan. Velen zijn nog afhankelijk van een sociale uitkering voor levensonderhoud en woonlasten. Dit veroorzaakt zowel financiële als mentale problemen en een vergroot risico op armoede en eenzaamheid. De wereld waarin we leven zou ook toekomstbestendig en inclusief zijn als we kansen boden aan vrouwelijke statushouders die ontzettend van waarde zijn in de tekortsectoren van de Nederlandse maatschappij. Wij hebben vluchtelingenvrouwen in beeld die opgeleid zijn voor beroepen die in Nederland hard nodig zijn, zoals ingenieur of IT-specialist. De vrouwen zijn al ruimschoots voorbij A2 taalniveau en komen voornamelijk uit Syrië, Afghanistan en Iran. Stichting She Matters heeft al meerdere deelnemers bij MVO verantwoorde Nike en Patagonia geplaatst in hun unieke 10 weken loopbaanplanning programma. Via empowering workshops die zijn gericht op de ontwikkeling van communicatieve en sociale vaardigheden, doet een deelneemster o.a. digitale en talige vaardigheden op en wordt zij daarmee meer zelfredzaam en assertief. Zij heeft na deze 10 weken tools en werkervaring in handen om succesvol werk te vinden voor de langere termijn. Zij doet (weer) mee en positioneert zich zo op de Nederlandse arbeidsmarkt! Win-win, want voor de organisaties is het maatschappelijk verantwoord ondernemen en de deelnemers doen werkervaring op. Helpt u ons deze vrouwen toegang tot arbeid en een beter levensonderhoud te bieden? She Matters bouwt voort op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de Verenigde Naties, waaronder ongelijkheid verminderen, waardig werk en economische groei, geen armoede, partnerschap om doelstellingen te bereiken, en gendergelijkheid. We willen nog meer vrouwen vooruit helpen en hadden afgelopen jaren al meer dan 200 CV aanvragen. Via bestaande Nederlandse programma's lukt dit niet of onvoldoende, doordat maatwerk vereist is.