St. Humanitaire Hulp Syrie

 

Naast het verlenen van noodhulp en Corona-hulp heeft de stichting 2 gezondheidscentra opgezet in Noord-Syrie, waar, naast reguliere gezondheidszorg, specialistische zorg voor zwangere vrouwen, een ambulancedienst en thuiszorg, ook plaats is voor onderwijs en opvang van kinderen en vrouwen en cursussen spoedeisende hulp.

Waar zal het geld aan besteed worden?

Verdere uitbouw van faciliteiten voor zorg, onderwijs en opvang van kinderen en vrouwen, waaronder traumabegeleiding van kinderen en beroepsonderwijs voor vrouwen (velen plotseling noodgedwongen kostwinsters ten gevolge van de oorlog) om hen te helpen in het onderhoud van gezin en familie te kunnen voorzien.

Wat is uw reden om dit goede doel aan te melden?

Ter plaatse is humanitaire hulp hard nodig, de leefomstandigheden en voorzieningen zijn erbarmelijk en met de sinds 2012 opgedane ervaring, weten dat met relatief geringe bedragen relatief veel gedaan kan worden. Elke bijdrage is zeer gewenst om iets te doen aan de grote nood in Syrie: "Er is geen mens die niet huilt als hij ziet hoe het hier is!" Alles onder het motto: Het onvervreemdbare recht van mensen op waardigheid, respect en veiligheid.