Omschrijf in 3 regels de missie van uw goede doel

De Ulebelt brengt organisaties en inwoners van Deventer en omstreken in contact met duurzaam leven en werken, dieren én natuur. In onze groene oase van 7 ha is er ruimte voor ontmoeting, ontspanning en inspiratie en kun je genieten van onze producten, activiteiten en horeca. Wij inspireren en faciliteren als maatschappelijke organisatie onze inwoners en organisaties in hun eigen bijdrage aan een duurzame leefomgeving en integrale en inclusieve samenleving.

Waar zal het geld aan besteed worden?

Wij willen graag een demonstratietafel van Belevenisonderwijs aanschaffen, waarmee we inzichtelijk kunnen maken voor bewoners hoe belangrijk het is om de stad aan te passen aan het veranderende klimaat, om wateroverlast te voorkomen. Zie hier voor meer informatie: https://belevenisonderwijs.nl/wateroverlast
Mocht er dan nog geld over zijn, dan zullen we dit gebruiken voor het vernieuwen en onderhouden van terrein en gebouwen.

Wat is uw reden om dit goede doel aan te melden?

Ik ben bestuurslid van de Ulebelt. De Ulebelt is een groene oase midden tussen verschillende wijken van Deventer. Het is als bewoner erg fijn om bij de Ulebelt in de buurt te wonen, het terrein is vrij toegankelijk, heeft leuke speelplekken voor kinderen en is goed onderhouden. Ik vind het belangrijk dat dit soort voorzieningen in stand blijven.