De Stichting Troosthuisje heeft als doel troost te bieden door middel van een onbevangen, open luisterend oor. In te spelen op en te participeren in een verhardende samenleving die in toenemende mate de basale menselijke behoeften als aandacht, empathie en leefbaarheid uit het oog dreigt te verliezen. De Stichting Troosthuisje tracht haar doel te verwezenlijken door middel van een nieuwe kunstvorm: het aanbieden van dichtkunst vanuit een Troosthuisje als sociaal verbindend element voor ieder medemens.

Waar zal het geld aan besteed worden?

voornamelijk aan reiskosten, huur 'troosthuisje' (bijv. leegstaand brugwachtershuisje) PR activiteiten zoals drukwerk, troostkaarten, onderhoud website. Stichting Troosthuisje is een langlopend project en bestaat in 2022, 5 jaar!

Wat is uw reden om dit goede doel aan te melden?

Mijn voornaamste reden is dat ik als Troostdichter gepassioneerd ben door compassie. En ik er alles aan wil doen om compassie en empathie in de samenleving te behouden en liefst te vermeerderen. (in 2018 was ik genomineerd voor de Compassieprijs 2018)