Stichting vrienden Maasstad Ziekenhuis

 

De stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis helpt bij het realiseren van projecten die de patiëntenzorg binnen het Maasstad ziekenhuis verbeteren maar buiten de reguliere zorgbudgetten vallen. Ons doel is dat patiënten zich prettiger voelen en minder stress ervaren in het ziekenhuis. ( Healing environment)

Waar zal het geld aan besteed worden?

De wens is om een kalenderklok op iedere kamer en woonkamer binnen het ziekenhuis te plaatsen waar oudere en/of verwarde patiënten verblijven.

Wat is uw reden om dit goede doel aan te melden?

Gezien de vergrijzing heeft het Maasstad Ziekenhuis steeds meer te maken met patiënten op leeftijd. Onder deze patiënten komt veel Alzheimer of dementie voor. De patiënten vinden het lastig om grip op de tijd te houden omdat de dagen vaak hetzelfde verlopen. Hierdoor krijgen de verzorgers van de afdelingen regelmatig de vraag welke dag het is of krijgen ze van familieleden de terugkoppeling dat de meneer/ mevrouw in kwestie het niet durfde te vragen. Dit levert verwarring op en draagt niet bij aan het gevoel van zelfstandigheid bij deze al kwetsbare groep. Deze verwarring is prima tegen te gaan door de aanschaf van kalenderklokken. Deze klok laat met een duidelijk zwart-wit contrast de tijd, de datum en de dag zien. Een simpele oplossing , maar een groot verschil voor deze patiënten die hierdoor zelfstandig kunnen bekijken welke dag of datum het is. Ze zijn hiervoor niet afhankelijk van anderen. Ook verlicht het de taak van de verpleegkundigen. De kalenderklokken worden op de individuele of samengestelde kamers gehangen, maar ook in de woonkamers van de afdelingen.