Stichting Wigwam

 

Wigwam jongerenweken: voor iedereen een feest! Jongeren- en survivalweken zijn een uitdagende vakantie voor jongeren met een (ernstig meervoudige) beperking. Stichting Wigwam ziet geen beperkingen, maar vooral mogelijkheden om deze jongeren in hun kracht te zetten, met 1 op 1 begeleiding door jongeren zonder een beperking (vrijwilligers). Jongeren groeien in hun zelfvertrouwen en kunnen zich vereenzelvigen met leeftijdsgenoten, waarbij diversiteit en inclusiviteit alom aanwezig zijn, met kansgelijkheid voor iedereen.

Waar zal het geld aan besteed worden?

Vanwege de grote vraag naar jongeren- en survivalweken wil Stichting Wigwam deze speciale jongerenweken gaan uitbreiden. Hiermee willen wij bereiken dat nog meer jongeren met een beperking ook kunnen meedoen aan activiteiten zoals een dropping, (silene)disco, duiken, een galabal of een bossurvival. Stel je eens voor, 10 meter omhoog en dan via een tokkelbaan omlaag of een oversteek over een riviertje met een rolstoel! Het geld zal worden besteedt aan deze jongerenweken om deelnemers financieel te ontlasten en het zo voor iedereen mogelijk te maken om deel te kunnen nemen aan de jongerenweken.

Wat is uw reden om dit goede doel aan te melden?

Voor Stichting Wigwam ziet de toekomst van morgen eruit dat iedere jongere met een beperking dezelfde dromen kan naleven als iedere ander. Stichting Wigwam ziet geen beperkingen maar vooral mogelijkheden om jongeren in hun kracht te zetten en zet zich voor de volle 100% in voor kansgelijkheid voor alle jongeren. De Wigwamformule is uniek en de inzet van honderden vrijwilligers laat zien dat Stichting Wigwam door veel mensen een warm hart wordt toegedragen en dat het van grote toegevoegde waarde is om de maatschappelijke betrokkenheid voor jongeren met een beperking te vergroten. De ervaring leert dat zowel de jongeren als vrijwilligers graag terugkomen en er vriendschappen voor het leven ontstaan. Zoals een jongere het zelf verwoord: " Wigwam is voor mij lekker meedoen met activiteiten, kletsen, chillen, wigwamvrienden maken en nog veel meer. Jullie doen de zorg echt goed voor iedereen. Dat is belangrijk!"