Stichting YvYa, bewust van borstkanker

 

Stichting YvYa beschrijft haar missie in 3 kerndoelen: 1. Het ondersteunen van de ontwikkeling van de Early Warning Scan voor borstkanker 2. Het zorgdragen voor de toegankelijkheid van de Early Warning Scan voor alle vrouwen (van 16 tot 100 jaar) 3. Het bewustmaken van de noodzaak van zeer vroegtijdige ontdekking van borstkanker.

Waar zal het geld aan besteed worden?

De Early Warning Scan voor borstkanker biedt het perspectief om borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken waardoor zelfs daling van het sterftecijfer tot de mogelijkheden behoort. En de blijvende gevolgen van een zware borstkankerbehandeling beperkt kunnen worden. We constateren dat er voor jonge vrouwen (tot 50 jaar) geen goede screeningsmethode bestaat. Deze vrouwen zijn vaak (te) laat als borstkanker ontdekt wordt. Het aantal borstkankerpatiënten jonger dan 50 jaar vertoont een stijgende lijn, van 14% naar 19%. Bron: Borstkanker in Nederland . Voor deze groep jonge vrouwen is de Early Warning Scan dan ook van uitzonderlijk groot belang. (in 2019 stierven er 800 twintigers, dertigers en veertigers naast nog eens 2400 50+ vrouwen aan de gevolgen van borstkanker😨) Omdat er geen borstkankerscreening voor jonge vrouwen is, denken zij ten onrechte dat ze geen risico lopen op borstkanker. Het tegendeel is waar.😥 Borstkanker is vaak geen issue omdat het zelfonderzoek te belastend is. Stichting YvYa opereert vanuit een gevoel van urgentie en zorgvuldigheid. Het belang van deze techniek is zo groot... YvYa heeft geen financieel belang bij de Early Warning Scan zodat het belang van de vrouwen altijd prevaleert. De stichting bestaat uit vrouwen die op vrijwillige basis zich inzetten om de EWS gerealiseerd te krijgen. Het geld gaan we gebruiken om alle vrouwen (in doelgroep segmenten) te bereiken. Dat doen we o.a. door video's te maken, events te houden en via (social) media aandacht te vragen.

Wat is uw reden om dit goede doel aan te melden?

We signaleren helaas dat onderzoeks- en ontwikkeltrajecten vaak (te) lang duren door complexe en tijdrovende financieringsstructuren. Dat is de reden dat YvYa haar wijze van financiering zo regelt dat de ontwikkeling van de Early Warning Scan niet stagneert. We zijn dus veelal afhankelijk van donaties en giften. We hebben de financiering voor het vervaardigen van het prototype rond. Na de zomer gaan we het prototype uittesten in de pre-klinische fase . Het lijkt alsof borstkanker een individueel probleem van vrouwen is. Gezien het extreem grote aantal slachtoffers en de onvoorspelbaarheid van deze ziekte, is het weldegelijk een maatschappelijk probleem. Met verstrekkende gevolgen op ieder gebied.