Omschrijf in 3 regels de missie van uw goede doel

Ter nagedachtenis van pater Frans van der Lugt sj. en voor de wederopbouw van Syrië

Waar zal het geld aan besteed worden?

Als gevolg van het conflict in Syrië is een groot aantal inwoners in de problemen gekomen. Ruim elf miljoen mensen hebben hulp nodig, waarvan 5 miljoen mensen acuut. Een derde van de totale bevolking heeft Syrië verlaten en is op zoek gegaan naar veiligheid elders. De mensen die Syrië niet konden (of wilden) verlaten hebben onze hulp nodig. Pater Frans van der Lugt was er voor hen tot jij in 2014 vermoord werd. Hij was er voor hen door naast hen gaan staan en samen met hen bepalen welke hulp nodig was. Het zijn deze mensen, die het land weer moeten opbouwen. Omdat we niet iedereen met onze steun kunnen helpen zijn er drie projecten uitgekozen. Projecten in de steden Homs, Damascus en Al-Qusayr, omdat zij onze hulp goed kunnen gebruiken en aansluiten bij de visie van mijn oom. Om de wens van de bevolking te steunen helpen wij met de opbrengsten van Walk for Homs in 2023 de wederopbouw van Al Ard, het centrum dat oom Frans oprichtte voor jongeren met en zonder handicap(s). Daar krijgen de jongeren alles wat ze hierbij nodig hebben zoals gezonde voeding, schoon drinkwater, middelen om de strenge winters door te komen en psychologische ondersteuning. Daarnaast leren vrouwen uit de omgeving leren hier keramieken voor een eigen inkomen, zodat ook zij een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen.  

Wat is uw reden om dit goede doel aan te melden?

In april 2022 liepen 20 deelnemers van Amsterdam naar Den Bosch om aandacht en uiteraard sponsorgeld te genereren voor deze projecten. 160 kilometer in zes dagen. Ik, Anne Claire van der Lugt, de jongste nicht van Frans, was één van hen. Er is ruim 100.000 euro bij elkaar gebracht. Een prachtig bedrag, maar er is nog zoveel meer nodig. Ik zou op deze manier de projecten in Syrië graag blijvend onder de aandacht brengen.