Het project ‘Zorg voor elkaar, clienten in verbinding’ draagt bij aan de onderlinge verbinding, meer begrip voor elkaar en afname van eenzaamheid binnen WilgaerdenLeekerweideGroep. "Het verbinden van doelgroepen middels vrijwilligerswerk: samen sterk!"

Waar zal het geld aan besteed worden?

Aan het trainen van de vrijwilligers die de doelgroepen begeleiden om een match te laten slagen. Ook de clienten die zich aanmelden als vrijwilliger willen we graag scholing bieden. Door scholing voelen de clienten zich waardevol, belangrijk en worden ze goed voorbereid op het vrijwilligerswerk dat ze (gaan) doen.

Wat is uw reden om dit goede doel aan te melden?

Zorg voor elkaar: cliënten van WilgaerdenLeekerweideGroep zetten zich in voor elkaar als vrijwilligers Binnen het project 'Zorg voor elkaar' richten wij ons op het verbinden van onze ouderen cliënten en onze cliënten met een beperking. Dit doen wij door de verschillende hulpvragen aan elkaar te matchen. We zien een enorme hoeveelheid aan vrijwilligersaanvragen vanuit deze doelgroepen, vooral na corona. Door een mooie match te maken, dragen beide partijen bij aan een goed gevoel voor de ander én krijgen er zelf ook een goed gevoel voor terug. "Cliënten ontmoeten elkaar in het betekenisvol willen zijn voor een ander. Dit geeft een gevoel van saamhorigheid, ondanks dat het verschillende doelgroepen zijn." Het verbinden van doelgroepen heeft een preventieve, sociale en maatschappelijke functie. We verwachten dan ook dat het de komende jaren een belangrijke rol zal (blijven) spelen binnen onze organisatie. We hopen hiermee het leven van onze cliënten makkelijker, maar vooral ook een stuk leuker te kunnen maken. "Voor elkaar, door elkaar. Samen sterk!" We zijn ontzettend trots op de vrijwilligers vanuit de doelgroepen die zich - met zorg voor elkaar - voor dit doel inzetten. De verbinding is geweldig en de verhalen zijn ontroerend mooi. Bekijk het filmpje van de mooie match tussen Tim (cliënt van Leekerweide) en mevrouw Blokker (cliënt van Wilgaerden) op de website of via de You Tube link. https://www.youtube.com/watch?v=IXsH-HVJJps