Actievoorwaarden Actie warm hart 2022-2023

Hoe werkt Actie warm hart? In 3 simpele stappen doe je mee.

Stap 1

Meld je goede doel of initiatief uiterlijk vrijdag 10 februari voor 17.00 uur aan via deze webpagina. Vul het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in.

Stap 2

Ga vanaf woensdag 15 februari aan de slag met het werven van zo veel mogelijk stemmen voor je goede doel of initiatief. Tegen die tijd ontvang je van ons een uitleg over het verzamelen van stemmen via het e-mailadres dat je hebt opgegeven in het inschrijfformulier. Stemmen verzamelen kan tot en met woensdag 5 april 17.00 uur.

Stap 3

De vijf doelen met de meeste stemmen geven op zaterdag 22 april een presentatie aan een KRO-NCRV jury. Na de presentaties worden de drie winnaars uitgeroepen.

 • Nummer 1 ontvangt een donatie van € 10.000,-
 • Nummer 2 een donatie van € 5.000,- 
 • Nummer 3 een donatie van € 2.500,- 

Uitgebreide spelregels Actie warm hart

Stap 1: spelregels goed doel of initiatief aandragen
 • Als je een goed doel of initiatief aandraagt, dan zijn de volgende spelregels van toepassing:
 • Actie warm hart is een verenigingsactiviteit van KRO-NCRV. Om in contact te komen met (potentiële) leden, kunnen zowel leden als niet-leden van KRO-NCRV een goed doel of initiatief aandragen voor Actie warm hart. De aandrager moet 18 jaar of ouder zijn of door iemand van 18 jaar of ouder begeleid worden.
 • Je mag 1 goed doel of initiatief aandragen.
 •  Je kunt van woensdag 7 december 2022 tot en met vrijdag 10 februari 17.00 uur een goed doel of initiatief indienen.
 • In verband met wet- en regelgeving is een ANBI-status, een CBF-keurmerk of een CBF-certificaat van het goede doel of initiatief verplicht.
 • Het goede doel of initiatief moet via het formulier op de website ingediend worden. Het formulier is naar waarheid en volledig onderbouwd ingevuld.
 • Het ingezonden goede doel past bij KRO-NCRV: een goed doel dat werkt aan een liever, groener en eerlijker morgen. Een samenleving en planeet die we met een gerust hart kunnen doorgeven aan de volgende generaties. Hiermee wordt bedoeld een goede doel of initiatief met een sociaal-maatschappelijk karakter, zonder winstoogmerk.
 • Het goede doel dient een website en/of social media-account te hebben waarop haar activiteiten, contactgegevens en regelmatige updates over het doel en haar lopende projecten vermeld worden.
 • De aanmelding van uw goede doel is pas definitief nadat je een bevestigings-e-mail hebt ontvangen van KRO-NCRV.
 • Goede doelen die in de afgelopen vijf jaar een geldprijs hebben gewonnen op grond van Actie warm hart komen niet in aanmerking voor deelname.
 • Medewerkers van KRO-NCRV zijn uitgesloten van deelname. Zij zijn uitgesloten van zowel het aandragen van een goed doel als het vertegenwoordigen/eigenaar zijn van een goed doel dat wordt aangemeld.
Stap 2: spelregels stemmen 
 • De goedgekeurde ingezonden doelen en initiatieven krijgen een pagina op de website van Actie warm hart waar meer informatie staat en gestemd kan worden. Deze informatie wordt door de aandrager ingevuld op het aanmeldformulier.
 • Stemmen verzamelen kan vanaf woensdag 15 februari tot en met woensdag 5 april 17.00 uur.
 • Er kan uitsluitend worden gestemd door personen woonachtig in Nederland.
 • Er kan 1 keer per persoon worden gestemd. Met uitzondering van leden: Actie warm hart is een verenigingsactiviteit van KRO-NCRV. Daarom hebben leden van KRO-NCRV een voordeel: hun stem telt dubbel (dus 2 stemmen).
 • Een stem is alleen geldig wanneer deze bevestigd is door middel van de link in de e-mail van KRO-NCRV.
 • Per persoon telt 1 stem. Of per KRO-NCRV lid 2 stemmen: dit is 1 stem die dubbel telt.
 • Stemcomputers en robotstemmen zijn ongeldige stemmen. Ook het kopen van stemmen is niet toegestaan en leidt tot het verwijderen van die stemmen.
 • Er mag geen vergoeding dan wel andere op geld waardeerbare voordelen in het vooruitzicht worden gesteld aan stemmers.
 • Medewerkers van KRO-NCRV zijn uitgesloten van deelname, ook van het stemmen.
 • Wanneer blijkt dat stemmen niet op een eerlijke manier zijn verkregen, behoudt KRO-NCRV zich het recht voor de desbetreffende stemmen te verwijderen of het goede doel uit te sluiten van deelname.
Stap 3: spelregels prijsuitreiking
 • De vijf goede doelen of initiatieven met de meeste geldige stemmen worden uiterlijk 11 april bekend gemaakt. Alle deelnemers ontvangen deze informatie per e-mail en de uitslag wordt ook op de website van Actie warm hart bekend gemaakt.
 • De vijf goede doelen of initiatieven met de meeste geldige stemmen geven i.s.m. de aandrager op zaterdag 22 april een presentatie aan een KRO-NCRV jury.
 • De jury wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 30 januari bekend gemaakt en bestaat uit 3 personen. Zij zijn geen van allen verbonden aan een van de ingezonden goede doelen.
 • Direct na de presentaties worden de drie winnaars uitgeroepen door de KRO-NCRV jury.
 • Over de details van de totstandkoming van de keuze van de winnaars wordt door KRO-NCRV niet gecorrespondeerd.
 • Het prijzengeld wordt uiterlijk 30 april 2023 door KRO-NCRV rechtstreeks aan de goede doelen of initiatieven gedoneerd.
 • De jury neem de volgende criteria in acht voor het bepalen van de 3 winnaars voor een donatie. Is het goede doel
  1. Sociaal betrokken?
   Draagt het goede doel duidelijk bij aan een samenleving die werkt aan de wereld van morgen? Een samenleving die liever, groener en eerlijker is.
  2. Uniek?
   Heeft het aangedragen goede doel een unieke of creatieve manier om bij te dragen aan een toekomstbestendige samenleving? Wordt er echt iets bijzonders met het gedoneerde geld gedaan
  3. Uitvoerbaar?
   Wat is de haalbaarheid van het aangedragen goede doel of initiatief?
   1. Wat is de motivatie voor het aandragen van dit specifieke goede doel of initiatief?
   2. In hoeverre past het goede doel bij de waarden en missie van KRO-NCRV?

 

Overige spelregels
 • KRO-NCRV behoudt zich het recht voor de actie en/of de spelregels te wijzigen, dan wel de gehele actie voortijdig te stoppen.
 • Bij deelname aan Actie warm hart door middel van het aandragen van een goed doel en/of door te stemmen verklaart u zich akkoord met de inhoud en toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van KRO-NCRV.

 

Spelregels publiciteit
 • Het goede doel of initiatief dienen i.s.m. de aandrager medewerking te verlenen aan publiciteit rondom Actie warm hart. Concreet houdt dit onder meer in dat je als aandrager bereid bent om het door jou aangedragen goede doel te promoten en/of dit door iemand van het goede doel of initiatief te laten doen. En dat (de aandrager van) het goede doel of initiatief open staat voor eventuele interviews voor lokale of landelijke media. Hiervoor ontvangt de aandrager tips en hulpmiddelen van KRO-NCRV.
 • De naam en beeltenis van de aandrager en het beeld- en woordmerk van het goede doel of initiatief mogen door KRO-NCRV gebruikt worden voor promotionele doeleinden, zonder dat aanspraak bestaat op een vergoeding of een beroep gedaan kan worden op beeld- en portretrechten. De aandrager dient dit af te stemmen met de vertegenwoordiger van het goed doel.