Arend van der Heijden

Hij is chef-kok voor artiesten en mensen die veel geld te besteden hebben. Hij kiest een andere weg, vanuit zijn geloof en het gebed gaat hij koken voor mensen die geen geld voor eten hebben. Daar begint hij mee voor de coronacrisis. Maar hij blijft dit doen nu nog meer mensen in armoede verkeren.
Hij kookt nu voor 1800 mensen elke week. De gemeente steunt hem niet, hij is begonnen omdat hij dit zijn christelijke opdracht vindt. En hij kan dit doen omdat er steeds meer donaties binnenkomen. Het wonder van Heerlen is de onbaatzuchtige inzet van een 59-jarige chef-kok die in geloof verbonden is met de armen, als hun vriend.

Gebed aan het begin van de dag

Heer God,
Alles wat ik heb, alles wat ik ben
Alles wat ik doe, bied ik u aan
Kom, en vervul mijn dag, schenk mij Uw geest
Dat in mijn denken, spreken en handelen
iets van Uw stille aanwezigheid mag doorbreken
Laat mij niet enkel voor mijzelf leven
Maar zoals Jezus verbonden met U
En gegeven aan mensen
Amen

Uit: Van Maria Lichtmis tot Pinksteren - Bidden in onzekere tijden