Met niets beginnen en voor een veelvoud van mensen van grote betekenis zijn. Met lege handen staan en de handen van mensen die tekort hebben vullen met eten. Het is het verhaal van de vijf broden en twee vissen, het is het wonder van de broodvermenigvuldiging.

Dat wonder gebeurt nog steeds, in ons midden, in het centrum van Heerlen, onder heel gewone mensen die zich geroepen voelen in deze coronacrisis iets te doen voor een ander. Ik heb het met eigen ogen gezien, op een dinsdagmiddag, voor de kerk. Daar staan honderden maaltijden klaar voor mensen in Heerlen die niet genoeg geld hebben om eten te kopen. En mensen die bang zijn voor corona of zich schamen voor hun armoede, krijgen het voor hun huisdeur aangereikt.

Daar zag hij hoe een mens zich kan overgeven aan Christus

Ik heb de man gesproken die hiermee begonnen is in Heerlen, Arend van der Heijden, een geslaagde kok die een ommekeer in zijn leven maakte. Hij was een succesvolle kok voor de rijken en voor grote artiesten, hij is nu een vriend van de armen. Zo noemt hij dat, vriendschap sluiten met de armen om te luisteren naar hun verhaal en te geven van je eigen overdaad. Op dit moment kookt hij met tientallen vrijwilligers voor 1800 mensen per week, zo groot is de nood. Als ik hem vraag waar het geld vandaan komt, lacht hij een beetje. Van giften, overal vandaan. De kerken zijn de uitgiftepunten en leveren vrijwilligers die altijd beginnen met gebed. De gemeente Heerlen denkt na over structurele steun.

Arend van der Heijden beleefde zijn bekering op het sterfbed van zijn vader in Helmond. Daar zag hij hoe een mens zich kan overgeven aan Christus. En daar ontmoette hij een priester die armen ook te eten geeft. In de gebrokenheid van het leven, bij de laatste ademtocht van zijn vader werd hij geroepen. Door Christus, om vriend met de armen te worden en zo de boodschap van liefde en barmhartigheid te delen met deze snelle wereld.

Wonderen gebeuren echt, ik heb het met eigen ogen gezien. Mensen als Arend van der Heijden kunnen opstaan na de dood van zijn vader en leven geven aan honderden anderen. Dat is de weg van Pasen naar Hemelvaart.

Meer katholiek...