God in het Witte Huis

And He will raise you up on eagle’s wings and hold you in the palm of His handJoe Biden, de gekozen president van Amerika, eindigde zijn overwinningsspeech op 7 november 2020 met een klinkend citaat uit een bekende Amerikaanse hymne. Biden is een gelovig man, een belijdend katholiek, en dat laat hij zien en horen. Hij wordt weliswaar pas de tweede katholiek in het Witte Huis, maar nagenoeg al zijn 45 voorgangers waren diep-gelovige mannen. KRO-NCRV Kruispunt belicht de rol die religie speelt in Amerika, in de Amerikaanse politiek en in het Witte Huis.

Als Joe Biden eind januari het Witte Huis betrekt, is hij de tweede katholieke president uit de geschiedenis van de Verenigde Staten. Zestig jaar eerder ging John F. Kennedy hem voor. Maar waar Kennedy zich maar zelden uitsprak over zijn geloof, praat Biden er zonder terughoudendheid over. Heel Amerika weet van de verliezen die deze man heeft geleden en de troost die hij vindt in zijn geloof. Vijf jaar geleden verloor hij zijn zoon Beau aan kanker, jaren eerder kwamen zijn vrouw en dochtertje bij een auto-ongeluk om het leven. In verschillende tv-shows liet hij de rozenkrans zien die hij altijd om zijn pols draagt: gekregen van zijn gestorven zoon. Hij noemt het geloof ook een grote inspiratie voor zijn politieke beleid: aandacht voor mensen in moeilijke situaties, armoede, de gemarginaliseerden, hij noemt het elke keer weer. 

Zijn motto:

Do as Jesus did.

Sinds het ontstaan van de Verenigde Staten zijn de 45 presidenten bijna zonder uitzondering gelovige mannen geweest. En hoewel Amerika ontkerkelijkt is het nog altijd een diep christelijk land. Een niet-gelovige president in het Witte Huis is vooralsnog ondenkbaar. Donald Trump, wiens levenswandel haaks staat op wat van een gelovig persoon verwacht mag worden, voelde zich verplicht met een Bijbel te zwaaien voor een foto-moment met de pers en loog dat hij trouw naar de kerk ging. ‘Niemand houdt meer van de Bijbel dan ik’, pochte hij.

Trump kreeg massale steun van de omvangrijke groep evangelische christenen, maar Biden, die wèl een trouw kerkganger is, ligt onder vuur vanwege zijn ‘pro-choice’ standpunt aangaande abortus. Een aantal conservatieve bisschoppen keert zich nu tegen Biden en roept priesters op om hem de communie te weigeren. Twee bisschoppen schaarden zich zelfs publiekelijk achter Trump, door te spreken tijdens een demonstratie in Washington D.C. waarbij werd gebeden ‘om de muren van corruptie en verkiezingsfraude te doen instorten.’

'God in het Witte Huis' over geloof en de Amerikaanse politiek en het katholieke geloof van de nieuwe president Joe Biden. KRO-NCRV Kruispunt is in Wilmington, Delaware, de thuisstad van Joe Biden, in Washington, bij o.a. Sister Simone Campbell, een persoonlijke vriendin van Biden. In Nederland zijn we bij de Amerikaanse historicus James Kennedy en maker van de podcast God's President; Robin de Wever. De Wever vraagt zich af hoe het mogelijk is dat Trump zo populair is en gesteund wordt door tientallen miljoenen christenen.

Staat het al in uw agenda?

Kruispunt: God in het Witte Huis, maandag 18 januari om 22.50 uur bij KRO-NCRV op NPO2