Leo Fijen

Leo Feijen presenteert het Geloofsgesprek, een spiritueel gesprek dat als context dient voor de aansluitende eucharistieviering. 

Leo Fijen werd geboren op 5 augustus 1955 in Halfweg, Noord-Holland. Hij heeft twee kinderen. Leo studeerde Geschiedenis aan de Rijks Universiteit in Leiden. Van 1979 tot 1985 was hij werkzaam bij de Nieuwe Noord-Hollandse Courant als sportjournalist. Ook doceerde hij van 1980 tot 1984 geschiedenis op twee middelbare scholen in Haarlem. Van 1985 tot 1988 was Leo adjunct-perschef van de Nederlandse bisschoppenconferentie en het R.K. Kerkgenootschap. In die functie was hij vooral belast met de eindredactie van Een-twee-een (nu rkkerk.nl), het informatiebulletin van het R.K. Kerkgenootschap.

In 1988 maakte Leo de overstap naar de KRO, waar hij als redacteur/verslaggever aan de slag ging bij de programma´s 5 voor 12 en Kruispunt. In 2002 en 2003 presenteerde Leo Fijen de KRO-talkshow In de Schaduw van het Nieuws, waarin hij met mensen sprak die het nieuws aan den lijve hadden ondervonden en die vertelden hoe zij dit verwerkt hadden. Ook stond hij aan de bakermat van het RKK-programma Studio RKK: Rond Kerk en Kroeg (laatste uitzending begin 2005), waarvan hij zowel eindredacteur als presentator was. Van september 2003 tot december 2005 presenteerde hij Soeterbeeck, het opiniërend gespreksprogramma van het RKK. In 2007 presenteerde hij de RKK-serie De tranen van… . In het programma praat Leo met nabestaanden en overlevenden van rampen in Nederland. Zij blikken terug op de dag dat hun leven voorgoed veranderde en vertellen hoe zij de ramp verwerkten.

Vanaf 1992 was Leo Fijen presentator (en tot 2008 ook eindredacteur) van het RKK-programma Kruispunt, dat wekelijks bericht over kerk en samenleving. In september 2009 nam Fijen afscheid van dit programma, om zich te concentreren op de functie van Hoofd RKK-zendtijd. Vanaf januari 2010 is hij echter terug als presentator bij het Geloofsgesprek en Het eilandgevoel van Schiermonnikoog.

In 1999 ontving hij de landelijke J.B. Spaanprijs voor zijn opmerkelijke bijdrage aan het kerkelijk en geestelijk leven.

Leo Fijen schreef de afgelopen jaren verschillende boeken: waaronder Het wonder van Maartensdijk (2001), Hoe word ik gelukkig (2003), De reis van je hoofd naar je hart, leefregels voor het bestaan van elke dag (2004) en Het jaar dat mijn vader stierf. Een briefwisseling tussen Leo Fijen en Anselm Grün (2007)

Gemaakte programma's