Leo Fijen

Leo Feijen presenteert elke zondag het Geloofsgesprek, een spiritueel gesprek dat als context dient voor de aansluitende eucharistieviering. 

Naast dat hij presenteert, schreef Leo Fijen de afgelopen jaren verschillende boeken, waaronder: Het wonder van Maartensdijk (2001), Hoe word ik gelukkig (2003), leefregels voor het bestaan van elke dag (2004), een briefwisseling tussen Leo Fijen en Anselm Grün (2007), De reis van je hoofd naar je hart (2010), Deskundigheid van de machteloosheid (2021) en Blijven dromen (2023). In 1999 ontving Leo Fijen de landelijke J.B. Spaanprijs voor zijn opmerkelijke bijdrage aan het kerkelijk en geestelijk leven.

Leo Fijen werd geboren op 5 augustus 1955 in Halfweg, Noord-Holland. Leo studeerde Geschiedenis aan de Rijks Universiteit in Leiden. Van 1979 tot 1985 was hij werkzaam bij de Nieuwe Noord-Hollandse Courant als sportjournalist. Ook doceerde hij van 1980 tot 1984 geschiedenis op twee middelbare scholen in Haarlem. Van 1985 tot 1988 was Leo adjunct-perschef van de Nederlandse bisschoppenconferentie en het R.K. Kerkgenootschap. In die functie was hij vooral belast met de eindredactie van Een-twee-een, het informatiebulletin van het R.K. Kerkgenootschap.

In 1988 maakte Leo de overstap naar de KRO-NCRV, waar hij als redacteur en verslaggever aan de slag ging bij de programma's 5 voor 12 en Kruispunt. In 2002 en 2003 presenteerde Leo Fijen de KRO-talkshow In de Schaduw van het Nieuws. Ook stond hij aan de bakermat van het RKK-programma Studio RKK: Rond Kerk en Kroeg, waarvan hij zowel eindredacteur als presentator was. Verder presenteerde hij bij de RKK Soeterbeeck, De tranen van… en Kruispunt. Vanaf januari 2010 is hij echter terug als presentator bij het Geloofsgesprek en Het eilandgevoel van Schiermonnikoog

Gemaakte programma's