Maria van Jesse

De Blauwe Zusters wonen sinds enige tijd in het hartje van Breda. Daar in het Begijnhof bidt, werkt en leeft Maria van Jesse. Zij praat in het geloofsgesprek over haar keuze voor de Blauwe Zusters en over de betekenis van Christus in haar leven, juist op deze Sacramentsdag. Daarnaast staat deze Maria van Jesse ook symbool voor de missionaire kerk die zichtbaar wil zijn in het centrum van Breda, want daar zijn deze vrouwen in het blauw een levende geloofsgetuigenis.