Monique Boons

Monique Boons geeft haar hele leven al stem aan haar geloof, want 'geloof zonder daden is waardeloos'.
En dus zet zij haar stem in hartje Rotterdam om in daden, zoals Rotterdammers dat graag willen zien. Met speciale acties voor mensen die aan alles tekort hebben, gaat ze langs de deuren en geeft ze de katholieke kerk een diaconaal gezicht, midden in deze tijden van corona.

Gebed van Franciscus
(Uit Geloofsgesprek met Monique Boons, 11 april 2021)

Heer,
Maak mij een instrument van uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat is.
Laat mij vergeving brengen waar schuld is.
Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.
Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.
Laat mij geloof brengen waar twijfel is.
Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.
Laat mij licht brengen waar duisternis is.
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

Heer,
Maak dat ik er meer op uit ben
te troosten 
dan getroost te worden,
te begrijpen dan begrepen te worden,
te beminnen dan bemind te worden.

Want door te geven ontvangen we,
door onszelf te vergeten vinden we,
door te vergeven wordt ons vergeven
door de sterven verrijzen wij tot eeuwig leven.

Amen