KRO-NCRV 2Doc: De Wijde Wereld

Datum: 3 aug 2020 om 22:10

Docent Teade Walma gaf vijftien jaar geleden les aan ontheemde en onthechte kinderen op de vluchtelingenschool De Wijde Wereld in Amsterdam. Gegrepen door hun lot en levenslust besloot hij van elk van hen een portretfoto te maken. Vijftien jaar later besluit hij hen opnieuw op te zoeken. Hij is razend benieuwd hoe het na al die tijd met ‘zijn’ kinderen gaat. Met behulp van de foto’s en van Facebook weet hij hen te achterhalen. Op een vreugdevolle reünie ontmoeten ze elkaar opnieuw.

Mina, Hamza en Melika moesten als kind afscheid nemen van vriendjes, van ooms en tantes, opa en oma’s. Ze kwamen terecht in de klas van Teade Walma, in een land waar ze de taal niet verstonden en de gewoontes niet begrepen. Mina ontvlucht na de moord op haar oom het Irak van Sadam Hoessein. Zij wordt met haar ouders van het ene naar het andere AZC verplaatst. Het gevoel van ontheemding is sterk. Mina heeft grote moeite om vriendschappen te sluiten. "Je wilt geen probleemkind zijn, geen vluchteling. Je wilt gewoon deel uitmaken van de maatschappij."

De moeder van Hamza stuurt hem en zijn drie broers uit Burundi op vakantie naar Europa. Als zij op het vliegveld afscheid van haar nemen oogt ze vrolijk, zegt Hamza. Zou ze toen al geweten hebben dat ze haar kinderen niet meer terug zou zien, vraagt Hamza zich nu vertwijfeld af.

Ook de Iraanse Melika wordt weggerukt uit alles wat haar lief is, als haar moeder besluit voorgoed Iran te verlaten, mede om haar dochter de kans op een beter bestaan te bieden.

De kinderen uit de klas van Teade Walma zijn ambitieus, ze willen iets moois van hun leven maken. Maar de druk is groot, niet alleen vanuit de Nederlandse samenleving. Ook al hebben ze een nieuwe plek gevonden in Nederland en ziet de toekomst er rooskleurig uit, het land van herkomst blijft een rol spelen in hun leven. Het besef dat hun ouders door te vluchten veel moesten opofferen voor een veilige toekomst voor hun kinderen weegt zwaar.

De zelfbewuste Mina bereidt zich momenteel voor op een internationale carrière. Hamza is inmiddels vader en werkt als Master of Ceremonies (MC) én in een kledingzaak. Melika studeert psychologie, haar tweede studie.

Filmregisseur Sherman de Jesus vroeg zich tijdens de opnames van De Wijde Wereld af op welk moment er een eind komt aan het vluchtverhaal, wanneer ben je als vluchteling echt ‘geland’ op je toevluchtoord? In zijn nieuwe film smeedt hij de lotgevallen van Mina, Hamza en Melika samen tot een ander verhaal over de realiteit van vluchtelingen na de vlucht. In een tijd waarin de roep om de grenzen te sluiten steeds luider wordt, biedt De Wijde Wereld een even krachtig als ingetogen tegengeluid: hoop begint met het bieden van een helpende hand aan mensen die hun plek op de wereld zijn kwijtgeraakt.

De Wijde Wereld werd geregisseerd door Sherman de Jesus en geproduceerd door  Memphis Film & Television in samenwerking met KRO-NCRV. De film is tot stand gekomen met steun van CoBO fonds, VSBfonds, Vluchtelingenwerk Draagvlakactiviteitenfonds, Fentener Van Vlissingenfonds, M.A.O.C. Gravin Van Bylandt Stichting en Prins Bernhard Cultuurfonds.

2Doc: De Wijde Wereld, maandag 3 augustus om 22.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2. 

Kijkers/luisteraars kunnen met vragen/opmerkingen terecht bij het Klant Contact Centrum:
E: info@kro-ncrv.nl
T: 035-6726880