Anita in de missie

Anita Witzier tekent de levensverhalen op van de allerlaatste Witte Zusters uit Boxtel. Anita is gefascineerd door de avontuurlijke levens die deze vrouwen hebben geleid: het opkomen voor de allerzwaksten onder de moeilijkste omstandigheden.

Makers

Anita Witzier

Anita Witzier

'Omkijken naar de mensen om je heen is iets wat mij zeker aan het hart gaat en ik hoop dat we mensen kunnen inspireren en hoop kunnen geven.'