#stopshaming

Een expliciete foto of video van jou wordt verspreid via whatsapp en voor je het weet heeft iedereen op school de foto gezien.

Je bent radeloos en je weet niet hoe je de verspreiding van de foto kunt stoppen. Is het je eigen schuld of zijn de verspreiders van de foto schuldig. Voor veel jongeren zijn ‘exposing’ en ‘online shaming’ dagelijkse kost. Tegelijkertijd proberen ouders, scholen en instanties grip te krijgen op de online wereld die steeds verandert.