Rick: 'Mensen met een beperking faciliteren en niet isoleren'

Vandaag debatteert de Tweede Kamer weer over het beleid rondom het coronavirus. Rick maakt zich nog steeds zorgen dat mensen met een beperking worden vergeten en stuurde daarom gisteren een brief naar de Kamerleden.

In de brief vraagt hij aandacht voor beschermingsmiddelen in de gehandicaptenzorg, solidariteit en geen isolatie en betere communicatie voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking.


Geachte leden van de Tweede Kamer, 

Het coronavirus is al een flink aantal weken bezig met een opmars. Morgen debatteert u wederom over de gevolgen van het coronavirus. Middels deze brief wil ik graag de belangrijkste signalen aan u overbrengen die ik ontvang van mensen die een beperking hebben, in de hoop dat u hier iets mee zult doen tijdens het debat. 

Preventief gebruik mondkapjes: 

In de gehandicaptenzorg is de 1,5 meter afstand moeilijk te waarborgen, we hebben het immers over persoonlijke verzorging die in de nabijheid van mensen geboden moet worden. Als de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd dan is het dragen van een mondkapje in de openbare ruimte een dringend advies. Veel mensen met een beperking die zelfstandig wonen in bijvoorbeeld een Fokuswoning, worden nog te vaak verzorgt door zorgmedewerkers die geen beschermingsmiddelen dragen. Dit zorgt bij veel van hen voor veel stres en ongemakkelijke situaties. Ik zou graag zien dat het kabinet er bij gehandicaptenzorginstellingen en andere zelfstandige woonvormen erop aandringt, dat ook daar een mondkapje en eventuele andere beschermingsmiddelen gebruikt moeten worden. Voorkomen is beter dan genezen! 

Betrek personen met een beperking bij de coronamaatregelen: 

Mensen met een beperking worden te veel gezien als mensen die alleen en zorgvraag hebben. Maar dat is natuurlijk niet zo. In tegenstelling tot de ouderenzorg is deze doelgroep enorm divers en actief. Het zijn mensen die onderdeel zijn van een gezin, iemands collega, een medestudent. Wat ik aan wil geven, mensen met een beperking staan middenin het leven en willen ook gedurende deze crisistijd zonder extra beperkingen kunnen meedoen. Helaas worden zij op dit moment veel meer dan anderen beperkt in hun bewegingsruimte. Simpelweg omdat anderen de regels aan hun laars lappen. Mijn pleidooi zou zijn: “Mensen met een beperking zoveel als mogelijk faciliteren en zo min mogelijk isoleren”. Dit kunnen we alleen bereiken door mensen met een beperking onderdeel te laten zijn van advisering als het gaat over eventuele nieuwe coronamaatregelen. Op deze manier kunnen we samen het virus de kop indrukken.

Investeer in goede, begrijpelijke communicatie: 

De persconferenties zijn weer helemaal terug van weggeweest. Veel mensen met een verstandelijke beperking vinden het moeilijk om deze informatie te begrijpen. Gelukkig heeft ons kabinet Steffie in het leven geroepen (www.steffie.nl). Steffie helpt om de informatie begrijpelijk te maken. Het vervelende is echter, dat veel mensen met een verstandelijke bepekring Steffie nog niet weten te vinden. Het lijkt me dan ook goed dat ons kabinet nadenkt over hoe we Steffie beter kunnen positioneren en mensen met een verstandelijke beperking de informatie op een goede manier tot zich kunnen nemen. Zodat ook zij de maatregelen op een goede manier in acht kunnen nemen en snappen wat er om ons heen gebeurt. 

Tot zover mijn aandachtspunten. 

Mocht u naar aanleiding hiervan aanvullende vragen hebben, dan hoor of lees ik die natuurlijk graag. 

Met vriendelijke groeten, 

H.G. (Rick) Brink 
Minister van Gehandicaptenzaken