Verdraagt het geloof een keuze voor euthanasie?

Cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau laten een opvallende trend zien: namelijk dat steeds meer protestanten steeds genuanceerder gaan denken over euthanasie. Is dat verrassend?

Daar gaat Jacobine Geel over praten met drie gasten: Jan Terlouw, oud-politicus voor D66, schrijver, al vijftig jaar pleitbezorger voor het recht op zelfbeschikking. Zijn partij heeft een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van de euthanasiewet van 2002. Theo Boer, ethicus en hoogleraar in de ethiek van de gezondheidszorg. En Margriet van der Kooi, predikant en geestelijk verzorger in een ziekenhuis.

Bekijk het gesprek