“We gaan zaken onthullen die je nergens anders leest”

Samen verder onder één naam. Dat betekent niet alleen wat voor jou, maar natuurlijk ook voor Pointer. Wat vinden de reporters, dossiertijgers, coördinatoren, redacteuren, dataonderzoekers en alle andere werknemers van Reporter Radio, De Monitor en Pointer van het samengaan? 

Thomas B. (datajournalist): “Wij gaan samen een stapje verder met ogenschijnlijk saaie bronnen waar anderen al lang waren gestopt en maken daar boeiende, menselijke verhalen van. We zijn er voor burgers en waarborgen traditionele journalistieke taken zoals het controleren van macht, signaleren van onrecht en zijn we zo transparant mogelijk. Uit die traditie creëren we met nieuwe onderzoeksmethodes en vertelvormen verhalen met lef!”

Peter (onderzoeksjournalist en data-researcher): “Door de onderzoeksredacties samen te voegen wordt Pointer in één klap veel sterker. Pointer staat dan voor diepgravende, moderne onderzoeksjournalistiek. Waar we de tijd nemen om de onderste steen boven te halen.

thomas de beus pointer
Thomas B.
peter van pointer
Peter

Klaas (onderzoeksjournalist): “We komen op voor de medemens die niet altijd de middelen heeft om zijn/haar stem te laten horen. Mensen die verzanden in de bureaucratie of geen weerwoord hebben tegen instanties. We gaan er samen nog meer voor zorgen dat er ook echt iets aan de situaties van die mensen verandert en verbetert.”

Karen (redacteur): “Met gebundelde krachten hebben we veel meer slagkracht. Daarmee moeten we -op z’n minst- de beste onderzoeksjournalistiek van Nederland kunnen laten zien, Journalistiek waar mensen écht wat aan hebben.”

Marjolein (redacteur): “Traditioneel en innovatief gaan we combineren. Dat kan alleen maar sterkere verhalen opleveren.”

Thomas M. (datajournalist): “Ik ben trots op een project dat echt voortkwam uit data. Achter meer dan 7.000 transacties in een spreadsheet heb ik met mijn collega’s verhalen gevonden. Unieke en impactvolle verhalen. Het onderzoeken zelf, maar vooral de impact dat het heeft gemaakt vind ik fantastisch. En door samen te gaan, kunnen we die impact uitdragen op meer en verschillende kanalen!”

Jerry (datajournalist): “Ik word ongelooflijk enthousiast van de combinatie van alle journalistieke superkrachten die we in het nieuwe Pointer gaan samenvoegen. Het nieuwe Pointer wordt het allerbeste onderzoeksplatform van Nederland. We gaan zaken onthullen die je nergens anders kunt lezen.”

thomas van pointer
Thomas M.
jerry van pointer
Jerry

Esther (online coördinator): “Er zijn nog nooit zoveel mogelijkheden geweest om goed onderzoek te doen, om aandacht hiervoor te krijgen én mensen hieraan mee te laten doen. Ik heb heel veel zin om ervoor te zorgen dat we mensen hier zo goed mogelijk mee bereiken.

Wil (samensteller): “Met Pointer graven we samen dieper en graven we door”

Anne Mae (redacteur): “Ik ga nu samenwerken met collega’s die vanuit een andere journalistieke achtergrond of methode naar een onderwerp kijken waardoor je tot andere invalshoeken of inzichten komt. Interessant!”