Deelscooters zijn steeds meer terug te vinden in het stadsbeeld. Klinkt duurzaam, maar is dat echt zo? Er klinkt namelijk ook kritiek: voor gebruikers is het erg lastig om de scooters zo te parkeren dat ze niet in de weg staan voor de andere weggebruikers. Hoe zit dit? Pointer zocht het uit!

In 29 gemeenten worden op dit moment deelscooters aangeboden, zonder dat de aanbieder daar een vergunning van de gemeente voor nodig heeft. Gebruikers dienen zich slechts te houden aan de regels die binnen die gemeente gelden voor brommers en scooters. Het levert veel overlast van fout parkeren op. Deelscooterbedrijven proberen daar iets aan te doen middels kortingen op goed gedrag of boetes, maar dat lost het probleem niet volledig op.

Overlast voor mensen met beperking

Uit een enquete die door Pointer is uitgezet onder gebruikers van de website ‘Nederland Toegankelijker’ blijkt dat in meerdere steden mensen met een beperking overlast ervaren van deelscooters. De scooters staan soms dwars op de stoep geparkeerd of staan op blinde geleidingslijnen. Handhaving van diverse gemeenten pakt de overlast niet aan, maar verwijst door naar de bedrijven.

Gemeenten zouden meer aan de overlast kunnen doen, vindt Evert Jan Kruiswijk Jansen, gemeenteraadslid CDA te Hilversum. “Net als uitbaters van een café die een terras hebben, waar ze precariorechten over betalen, zou je ook de deelscooterbedrijven kunnen laten betalen voor het gebruik van publieke ruimte”. Paul van Mariënboer, Managing Director van deelscooterverhuurder Check vindt ook dat zo’n model voor de toekomst duurzamer is. “Het lijkt mij heel mooi om met gemeenten te werken aan vaste parkeerplekken voor scooters, waarmee we parkeerplekken voor de auto opheffen om zo het autogebruik in de stad minder aantrekkelijk te maken”.

Geen duurzame vervanging voor auto

Veel bedrijven en gemeenten zien deelscooters als een belangrijk onderdeel in de transitie naar duurzame mobiliteit. De premise is dat deelscootergebruikers de auto laten staan en daarmee dus voor duurzamer elektrisch vervoer kiezen.
Een groot deel van de gebruikers ziet een ritje op de scooter echter eerder als vervanging voor de fiets, het OV of een stukje lopen.

Daarnaast blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid dat de elektrische deelscooters evenveel CO2 uitstoten per km als de benzinevariant in privébezit. Vooral de korte levensduur van de deelscooter ten opzichte van de privéscooter speelt hierbij een belangrijke rol.

Pointer, zondag 23 januari om 19.00 uur bij KRO-NCRV op NPO Radio 1.