11-12-2019

Geert van Dartel is vandaag gekozen tot voorzitter van de landelijke Raad van Kerken. Hij volgt daarmee Dirk Gudde op, die door de Nederlandse bisschoppen niet was voorgedragen voor herbenoeming omdat hij na een echtscheiding met een nieuwe partner samen was gaan wonen. 

Van Dartel was binnen de Raad van Kerken al een van de vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk. Ook is hij secretaris van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. 

Geert van Dartel (1957) studeerde theologie in Nijmegen en economie en oecumene in Zagreb (toenmalig JoegoslaviĆ«). 

Hij bekleedt diverse nevenfuncties, zoals bestuurslid van het Nederlands Bijbelgenootschap en van het Instituut voor Oosters Christendom in Nijmegen. Ook doceert hij aan diverse priesteropleidingen. 

De Raad van Kerken in Nederland is een gemeenschap van 18 christelijke kerken en organisaties.

Bekijk het Geloofsgesprek (KRO) met Geert van Dartel uit 2017 >>