06-06-2020
Bisschop Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam heeft gisteren de kerkjurist Bart Putter benoemd tot nieuwe vicaris-generaal van zijn diocees. 

Mgr. Hendriks trad op 1 juni aan als nieuwe diocesane bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Daarvoor was hij als coadjutor van bisschop Jos Punt de vicaris-generaal. 

Encyclopedie: Vicaris-generaal >>

Putter zat reeds in de diocesane curie als kanselier. Daarnaast is hij pastoor van meerdere parochies in Haarlem en plebaan van de Sint-Bavokathedraal. Als kanselier zal hij worden opgevolgd door kanunnik André van den Hout, maar hij blijft pastoor en plebaan.

Bart Putter werd geboren op 11 juli 1977 in Heerhugowaard. Hij volgde de priesteropleiding van het bisdom Haarlem-Amsterdam in Vogelenzang, die hij in 2003 afsloot met een baccalaureaat in de theologie. Daarna deed hij een pastorale stage in de parochie van O.L.V. Hemelvaart in Heemstede. Op 22 februari 2004 werd hij tot diaken gewijd en op 5 juni 2004 tot priester.

Putter was na zijn priesterwijding een jaar lang parochievicaris in Bergen. In 2004 begon hij tevens in deeltijd een studie Canoniek Recht aan het Institut für Kanonisches Recht van de Westfälische Wilhelms-Universität in Münster, die hij 2006 met een licentiaat in het canoniek recht afsloot. Van 2005 tot 2008 verbleef hij in Rome, waar hij de tweejarige cursus “Corso di Prassi Amministrativa Canonica” aan de Congregatie voor de Clerus volgde en summa cum laude promoveerde in het canoniek recht aan de Pontificale Universiteit van Lateranen. 

Sinds 2008 is hij rechter en verdediger van de huwelijksband aan de Haarlemse kerkelijke rechtbank, en verbonden als docent canoniek recht aan de priesteropleiding van het bisdom Haarlem-Amsterdam en aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen 'Sint Bonifatius'.

In 2012 werd hij vicekanselier van het bisdom, waarna in 2014 zijn benoeming tot administrator en daarna pastoor van de parochies te Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout en Zandvoort volgde. Hieraan werd in 2015 het pastoorschap van de parochie in Haarlem-Schalkwijk toegevoegd, en in 2018 dat van de parochies van Haarlem-Centrum, die van St. Joseph en van de H.H. Antonius en Bavo, de kathedrale parochie. Sinds 2015 heeft hij zitting in de Nationale Raad voor Liturgie; in 2016 werd hij kanselier van het bisdom in het kader waarvan hij de jaren daarna meerdere bestuurlijke functies binnen het bisdom op zich heeft genomen.