Rome, 1 december 2022 – In Rome is gisteravond het Colosseum gebruikt als ‘scherm’ voor een video-installatie. De manifestatie, georganiseerd door de internationale katholieke Gemeenschap van Sant’Egidio, maakt deel uit van een wereldwijde campagne ter afschaffing van de doodstraf, waaraan sinds 2002 jaarlijks meer dan tweeduizend steden meedoen.

Tijdens de lichtshow, getiteld ‘Geen gerechtigheid zonder leven’, werden brieven van ter dood veroordeelde gevangenen voorgelezen.

Het Colosseum wordt vaker gebruikt voor manifestaties. Zo werd het iconische gebouw op 17 november paars aangelicht bij gelegenheid van World Prematurity Day, de internationale dag die aandacht vraagt voor te vroeg geboren baby’s.

Het Colosseum, dat officieel Amphitheatrum Flavium (‘Flavisch Amfitheater’) heet, dateert van de eerste eeuw na Christus. Het amfitheater werd gebruikt voor gladiatorengevechten en andere evenementen. De Katholieke Kerk beschouwt het als een heiligdom omdat volgens er volgens de overlevering in de oudheid vele christenen de marteldood zijn gestorven.

‘Het laatste gebed door de christelijke martelaren’, Jean-Léon Gérôme  (1824–1904).