Baltimore (CNA) 18 november 2020 - De Conferentie van de Katholieke Bisschoppen van de Verenigde Staten (USCCB) gaat een speciale werkgroep oprichten die zich zal bezighouden met de betekenis van het presidentschap van Joe Biden. 

"Voor slechts de tweede keer zullen we een overgang meemaken naar een president die het katholieke geloof belijdt. Dat biedt bepaalde kansen, maar ook bepaalde uitdagingen”, zei USCCB-voorzitter José Gomez gisteren aan het eind van de plenaire herfstvergadering van de Amerikaanse bisschoppenconferentie.

Gomez zei dat de bisschoppen “een uniek moment in de geschiedenis van de Kerk in dit land” tegemoet gaan.

Aartsbisschop Gomez van LA voorzitter USCCB

“De president-elect heeft ons reden gegeven om te geloven dat zijn toewijding aan het geloof hem zullen bewegen om een goed beleid te steunen. Dat omvat een beleid inzake immigratiehervorming, vluchtelingen en armen, en tegen racisme, de doodstraf en klimaatverandering. Hij heeft ons ook reden gegeven om te geloven dat hij beleid zal steunen dat in strijd is met enkele fundamentele waarden die wij als katholieken hoog in het vaandel hebben staan. Dat beleid omvat: de intrekking van het Hyde Amendment en het behoud van Roe vs. Wade. Beide beleidspunten ondermijnen de prioriteit die wij bij uitstek geven aan de uitbanning van abortus”, aldus aartsbisschop Gomez van Los Angeles. 

Biden had het grootste deel van zijn politieke loopbaan met betrekking tot abortus een standpunt dat door de Democraten als gematigd wordt beschouwd. Biden was weliswaar pro-choice, maar hij steunde ook het Hyde Amendment, het verbod op het besteden van federaal belastinggeld aan de uitvoering van abortussen. Maar tijdens de campagne voor de Democratische voorverkiezingen in 2019 veranderde Biden zijn standpunt. Hij riep zelfs op tot de codificatie van Roe v. Wade in de federale wetgeving, wat in wezen elke staatsbeperking op abortus op elk moment van de zwangerschap zou uitsluiten. Biden steunde daarnaast ook het HHS Mandate, de goedkeuring van de Equality Act en de ongelijke behandeling van katholieke scholen.

Het HHS Mandate, geïnitieerd onder de Obama-regering, vereiste dat werkgevers verzekeringsdekking gaven voor anticonceptie, inclusief abortieve medicijnen en sterilisaties. Er werden slechts beperkte vrijstellingen verleend voor religieuze groepen en gewetensbezwaren van werkgevers, wat resulteerde in een reeks juridische gevechten voor bepaalde groepen waaronder katholieke universiteiten en de Kleine Zusters van de Armen.

Onder de Trump-regering werd de bescherming van de religieuze vrijheid en het geweten in het beleid weer uitgebreid. Biden zei tijdens de campagne dat hij die bescherming zou terugdraaien.

De Equality Act zou het antidiscriminatiebeginsel uitbreiden. Naast discriminatie op ras, kleur, nationale afkomst, geslacht, handicap en religie zou ook uitsluiting op basis van seksuele geaardheid en genderidentiteit worden verboden. Het wetsontwerp werd consequent tegengewerkt door de Amerikaanse rooms-katholieke bisschoppen, die waarschuwden dat het gebruikt zou kunnen worden om katholieke scholen en instellingen te dwingen om bijvoorbeeld mannen toegang te verlenen tot damestoiletten en -kleedkamers. “Dit beleid vormt een ernstige bedreiging voor het algemeen belang, wanneer een politicus het ondersteunt. We hebben ons lang tegen dit beleid verzet, en dat zullen we blijven doen”, aldus Gomez. “Maar wanneer politici die het katholieke geloof belijden dit steunen, dan is er sprake van extra problemen. Het schept onder meer verwarring onder de gelovigen over wat de Kerk eigenlijk leert over deze vragen.”

Amerikaanse bisschoppen feliciteren president-elect Biden

Biden zette zijn katholieke geloof tijdens zijn verkiezingscampagne op de voorgrond. In diverse video's sprak hij er openhartig over. Zo citeerde hij geregeld paus Franciscus, ondanks diens veroordeling van het door de Democraten gehuldigde pro-choice-standpunt.

“Dit is een moeilijke en complexe situatie”, zei aartsbisschop Gomez. “Om ons te helpen er doorheen te navigeren, zal een werkgroep worden ingesteld, onder het voorzitterschap van monseigneur Vigneron en bestaande uit de voorzitters van de commissies die verantwoordelijk zijn voor de betreffende beleidsgebieden, evenals de commissie voor doctrine en communicatie.”