Rome, 22 september 2022 - De bisschoppen van Italië hebben enkele dagen voor de langverwachte parlementsverkiezingen een algemene verkiezingsoproep gedaan. “Stemmen is een recht en een plicht die bewust moeten worden uitgeoefend”, schrijft de Permanente Raad van de Italiaanse Bisschoppenconferentie (CEI) in een vandaag verspreide brief.

Het doel van stemmen is volgens het episcopaat altijd een betere, rechtvaardigere samenleving zijn die niemand buitensluit.

De bisschoppen roepen jonge kiezers op om vertrouwen te hebben in het democratisch proces. Volwassenen en ouderen mogen de dromen van de jongeren niet over het hoofd zien, luidt het. De kerkleiders richten zich ook tot de “gedesillusioneerden”: iedere stem telt en daarom worden zelfs degenen die zich van de politiek hebben afgekeerd, opgeroepen om te stemmen.

“Wij roepen de toekomstige verkozenen op: Vergeet nooit de grote verantwoordelijkheid die u wordt gegeven”, schrijven de bisschoppen aan de kandidaten. 

De lijst van problemen in Italië is lang, te beginnen met de groeiende armoede, het gebrek aan bescherming van ouderen en ook jongeren, de werkloosheid en de milieuproblemen. Tot slot herinneren de bisschoppen eraan dat de Kerk altijd zal opkomen voor de rechten van allen, in het bijzonder van de behoeftigen.

Op zondag 25 september kiest Italië een nieuw parlement. Volgens de huidige prognoses zou een rechtse coalitie de meeste stemmen kunnen winnen. Daartoe behoren de postfascistische partij Fratelli d'Italia (FdI) met Georgia Meloni, de Lega-partij met Matteo Salvini en Forza Italia met oud-premier Silvio Berlusconi. Volgens waarnemers maakt Meloni een grote kans om de eerste vrouwelijke premier van Italië te worden.