Utrecht, 9 juni 2022 - Katholieke vrouwen zijn positief over hun vrouw-zijn in Nederland, maar minder over hun positie binnen de Katholieke Kerk. Dat blijkt uit een digitale enquête, waarop meer dan 2000 vrouwen reageerden, die begin dit jaar is georganiseerd door het Netwerk Katholieke Vrouwen (KNV). 

De uitkomsten laten zien dat de vrouwen het hoog tijd vinden dat zij gaan deelnemen aan bestuursorganisaties binnen de kerk. Ook vragen zij de kerk zich open te stellen voor het vrouwelijk priesterambt. 

Het onderzoek werd uitgevoerd door professor Monique van Dijk-Groeneboer, hoogleraar religieuze educatie aan Tilburg School of Catholic Theology, met een team van tien vrouwen. 

46 procent van de respondenten ervaart vreugde in de katholieke kerk. Toch wil 96 procent vernieuwingen in de Katholieke Kerk in Nederland. Belangrijkste daarvan zijn: meer gelijkwaardigheid en balans tussen mannen en vrouwen en een zichtbaarder rol voor vrouwen in de kerk door deelname in bestuurlijke gremia, in de missie van de kerk en ook aan het altaar. De vrouwen willen ook de verbondenheid van de kerk met de samenleving bevorderen door haar diaconale taak in de wereld uit te breiden.

De bijdragen van de Nederlandse rooms-katholieke vrouwen is onderdeel van het synodale proces en komt na een oproep van  paus Franciscus om hun stem te laten horen.

Het luisteren naar elkaar wordt door de respondenten als de basis voor deze broodnodige vernieuwing gezien. Er worden nog twee adviezen gegeven: het stimuleren van het theologisch onderzoek en het gesprek in de Katholieke Kerk over de toelating van vrouwen tot de diakenopleiding en het diakenambt. En ze adviseerden het onderzoeken naar de mogelijkheid tot vernieuwing van het priesterambt waarin vrouwen geïnteresseerd zouden kunnen zijn.

De respondenten spreken over een kerkgemeenschap die niet uitsluit; zij hopen op parochiegemeenschappen die op vele manieren opener, diverser en inclusiever zijn dan nu het geval is. Ze wensen ook meer persoonlijke en pastorale aandacht en empathie voor parochianen.