Zeist, 21 september 2022 - Kasper Donners uit het Limburgse kerkdorp Wijlre heeft vandaag een hoge pauselijke onderscheiding ontvangen. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van de Heilige Gregorius voor zijn inzet gedurende 20 jaar voor het Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen (PNB). 

De onderscheiding is hem vanmiddag op het landgoed Dijnselburg in Zeist uitgereikt door Hub Schnackers, emeritus vicaris-generaal van het bisdom Roermond.

Mr. drs. Kasper Donners RA (1971) is al vele jaren op tal van terreinen als vrijwilliger actief in de Rooms-Katholieke Kerk. De directe aanleiding voor het toekennen van deze onderscheiding is zijn afscheid van het Pensioenfonds PNB. Dit is een landelijke publieke kerkelijke instelling die in opdracht van de Nederlandse Bisschoppenconferentie de pensioenen beheert voor priesters, diakens, pastoraal werkenden en huishoudelijk personeel. Donners is binnen het PNB 20 jaar lang als vrijwilliger actief geweest, waarvan acht jaar als secretaris en lid van het presidium van het verantwoordingsorgaan.

Naast zijn inzet voor het pensioenfonds is Donners ook op tal van andere manieren binnen de Kerk actief. Zo is hij lid van de Raad voor Economische Aangelegenheden van het bisdom Roermond en van de diocesane financiële commissie van het bisdom. Ook is hij betrokken bij de Sint-Gertrudisparochie in Wijlre en bij diverse stichtingen die sociaal-diaconaal en cultureel werk doen en zet hij zich in voor katholieke projecten in Malawi.

Het ridderschap van de Orde van Sint-Gregorius de Grote is de hoogste kerkelijke onderscheiding die kan worden toegekend. Zij wordt slechts zelden uitgereikt. De orde, in 1831 door paus Gregorius XVI ingesteld, wordt toegekend aan personen die zich onderscheiden vanwege opmerkelijke diensten voor kerk en maatschappij.