Voor het eerst Nederlander lid van pauselijke theologie-academie

Prof. dr. Paul van Geest is onlangs door paus Franciscus benoemd tot lid van de Pontificale Theologische Academie. Nooit eerder had een Nederlander zitting in dit gezelschap.

Paul van Geest
Prof. dr. Paul van Geest (foto: KRO-NCRV)

Naast de Pontificale Academie van Wetenschappen en die van de Sociale Wetenschappen, is deze Academie een van de belangrijkste adviesorganen van de paus.
De Pontificale Theologische Academie werd opgericht in 1718 door paus Clemens XI. In 1999 vernieuwde paus Johannes Paulus II de statuten. In deze Academie hebben een twintigtal kardinalen en aartsbisschoppen en een dertigtal theologen (m/v) uit de hele wereld zitting. Zij hebben als taak de bevordering van de dialoog tussen de theologie en andere wetenschapsdisciplines.

Van Geest is hoogleraar Kerkgeschiedenis aan Tilburg University, hoogleraar Economie en Theologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en bijzonder gasthoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is de eerste Nederlander die in deze Academie is benoemd. Een benoeming tot lid van de Pontificale Theologische Academie geldt voor het leven.

Ga terug naar ons nieuwsoverzicht