Vreugde in Nederlandse Karmel om Titus Brandsma

Almelo, 25 november 2021 - De Nederlandse provincie van de Orde van de Allerzaligste Maagd Maria heeft vandaag verheugd gereageerd het nieuws uit het Vaticaan dat pater Titus Brandsma O.Carm. gecanoniseerd gaat worden. 

Paus Franciscus heeft een wonder op voorspraak van de zalige Titus erkend. Daardoor kan de Friese karmeliet en verzetsheld heilig worden verklaard.

Het erkende mirakel betreft de genezing van  een dodelijke vorm van huidkanker bij de Amerikaanse karmeliet Michael Driscoll in 2004. 

“De zusters en broeders van de Nederlandse Provincie Karmelieten zijn zeer verheugd met deze stap. De aankondiging van de heiligverklaring komt nu heel dicht bij. Titus Brandsma is voor ons niet alleen een martelaar die voor zijn geloof is gestorven. Zijn levensweg getuigt ook van een intieme omgang met God. Zijn leven en zijn geschriften zijn ook voor de hedendaagse mensen een bron van inspiratie en hoop”, aldus pater Huub Welzen O.Carm., prior-provinciaal van de Nederlandse Karmelieten.

In 1955 werd het zaligverklaringsproces voor Titus Brandsma (1881-1942) geopend. Op 9 november 1984 verleende paus Johannes Paulus II hem de martelarenstatus omdat hij in odium fidei (‘uit haat tegen het geloof’) om het leven was gebracht. Een wonder voor de zaligverklaring was daarom niet vereist. Op 3 november 1985 werd Titus tot de eer der altaren verheven. Daarna werd het canonisatieproces in gang gezet.