Londen, 19 september 2022 - “Zij die dienen zullen geliefd worden en in herinnering blijven, terwijl zij die zich vastklampen aan macht en privileges dan allang vergeten zullen zijn.” Dat zei aartsbisschop Justin Welby van Canterbury in de uitvaartdienst van koningin Elizabeth II in Westminster Abbey. 

Welby's preek, gericht tot de tweeduizend aanwezigen in de koninklijke kerk, ging over het eeuwige leven na de dood dankzij het offer van Jezus Christus.

De anglicaanse kerkleider herinnerde aan de belofte die de toenmalige kroonprinses Elizabeth op haar 21ste verjaardag deed om haar leven te wijden aan dienstbaarheid. “Zelden is zo'n belofte zo goed nagekomen. Weinig leiders ontvangen de uitstorting van liefde die we hebben gezien.”

De antifonen, psalmen en hymnen die tijdens de uitvaartdienst werden gezongen, waren door de koningin zelf uitgekozen. 

De Bijbellezingen werden voorgedragen door achtereenvolgens Patricia Scotland, secretaris-generaal van de Gemenebest, en Liz Truss, de premier van het Verenigd Koninkrijk. De eerste lezing was genomen uit het vijftiende hoofdstuk van de Eerste Brief van Paulus aan de Christenen van Korinthe, met de beroemde passage: ‘De dood is verslonden, de zege is behaald! Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw angel?’ De tweede lezing was genomen uit het veertiende hoofdstuk van het Evangelie van Johannes,  beginnend met Jezus’ woorden: ‘Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen.’

Voorganger in de dienst was de anglicaanse priester David Hoyle, deken van Westminster Abbey. Voorbeden werden verricht door leiders van diverse christelijke denominaties, onder wie kardinaal Vincent Nichols, de rooms-katholieke aartsbisschop van Westminster.

The Archbishop of Canterbury Justin Welby (top left) gives a reading at the State Funeral Service for Britain's Queen Elizabeth II, at Westminster Abbey in London on September 19, 2022. Leaders from around the world will attend the state funeral of Queen Elizabeth II. The country's longest-serving monarch, who died aged 96 after 70 years on the throne, will be honoured with a state funeral on Monday morning at Westminster Abbey. Ben Stansall / POOL / AFP

De doodskist van de koningin Elizabeth, met daarop de Imperial State Crown, de rijksappel en de scepter, werd na de kerkdienst door matrozen voortgetrokken naar de triomfboog Wellington Arch. Vanaf daar werd ze in de staatsrouwauto naar Windsor Castle gebracht, waar in St George's Chapel de begrafenisdienst (committal service) zal plaatsvinden.

De organisatie van de staatsuitvaart is in handen van Edward Fitzalan-Howard, de achttiende hertog van Norfolk. Hij is de earl marshal, een ambt dat hij in 2002 van zijn vader erfde. Deze hoogwaardigheidsbekleder is traditiegetrouw verantwoordelijk voor het regelen van de staatsopening van het parlement, de staatsuitvaarten van vorsten en de kroning van nieuwe monarchen. De hertogen van Norfolk zijn altijd rooms-katholiek gebleven.

De laatste staatsuitvaart in het Verenigd Koninkrijk vóór die van vandaag, was die van Sir Winston Churchill, op 30 januari 1965.