Aantal katholieken gestegen

Aarde

Rome, 21 oktober 2021 - Wereldwijd stijgt het aantal katholieken, alleen in Europa is sprake van een dalende tendens. De universele Kerk telde eind 2019 1,34 miljard katholieken, 15,4 miljoen meer dan het jaar ervoor, zo blijkt uit de jaarstatistieken van de Vaticaanse voorlichtingsdienst Fides. 

De aanleiding voor de publicatie van vandaag is de komende Wereldmissiedag (zondag 24 oktober).

Het aandeel van de katholieken in de wereldbevolking is dus weer licht gestegen tot 17,74 procent. Alleen in Europa was er een daling en wel met 292.000 zielen.

Een vergelijkbaar beeld ontstond voor het aantal katholieke priesters wereldwijd aan het einde van 2019. In vergelijking met het voorgaande jaar nam het aantal priesters toe met 271 tot een totaal van 414.336. Alleen in Europa was er een aanzienlijke daling met 2.608 priesters. De grootste toename werd echter geregistreerd in Azië, met 1.989 priesters. Voor permanente diakens was de situatie precies omgekeerd: het aantal in Europa steeg tot een totaal van 15.267, terwijl het in Azië daalde tot 343.

Door de aanzienlijk sterkere groei van het aantal katholieken was elke priester eind 2019 echter verantwoordelijk voor meer gelovigen dan eind 2018. In totaal was één priester verantwoordelijk voor gemiddeld 3.245 katholieken wereldwijd. Hier lopen de cijfers uiteen tussen Europa, met een statistisch gemiddelde van 1.697 katholieken per priester, en Amerika, met 5.318 katholieken per priester. Het aantal bisschoppen wereldwijd bedroeg in de verslagperiode 5.364, een lichte daling van 2 ten opzichte van het voorgaande jaar.

Volgens de statistieken beheert de Katholieke Kerk wereldwijd 72.667 peuterscholen, waar ongeveer 7,5 miljoen kinderen worden opgevangen. Daarnaast zijn er 98.925 basisscholen met ongeveer 35,2 miljoen jongens en meisjes, en 49.552 middelbare scholen met ongeveer 19,4 miljoen leerlingen.