Abdeluheb Choho en Mirjam Sterk zijn op 17 april in de Ledenraadsvergadering benoemd tot nieuwe leden van onze Raad van Toezicht. Ze zijn benoemd vanwege het niet beschikbaar zijn van Greet Prins voor een tweede termijn en het einde van de tweede zittingstermijn (en daarmee volgens de statuten niet herbenoembaar) van Ruard Ganzevoort.

Abdeluheb Choho

Per 1 mei 2021 volgt Abdeluheb Greet Prins op als lid van de Raad van Toezicht KRO-NCRV. Abdeluheb neemt zitting in de Raad van Toezicht vanuit het profiel ‘financieel economisch’ en ‘politiek-bestuurlijk’.

Abdeluheb Choho (1970) is algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daarvoor was hij bestuursvoorzitter bij VluchtelingenWerk Nederland. In de periode 2014 tot en met 2018 was hij wethouder voor D66 in Amsterdam. Hier was hij verantwoordelijk voor onder andere Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Groen. Abdeluheb heeft twee keer in de Trouw Top 100 van duurzame bestuurders lijst gestaan en is in 2018 gekozen tot de top 5 groenste politici door Natuurmonumenten.

Mirjam Sterk

Vanaf 1 januari 2022 komt Mirjam Sterk als lid in de Raad van Toezicht. Mirjam neemt zitting in de Raad van Toezicht vanuit het profiel ‘mediaspecifiek’ en ‘organisatie’ én op voordracht van de Ondernemingsraad. Mirjam volgt Ruard Ganzevoort op.

Mirjam Sterk (1973) is van oorsprong theoloog en heeft tien jaar in de Tweede Kamer gezeten voor het CDA (2002-2012). In 2013 werd ze ambassadeur Jeugdwerkloosheid. Ook maakte ze de zesdelige televisieprogramma Jij bent Sterk, waarin ze mensenrechtenschendingen in beeld bracht en waarvoor ze in actie kwam. Mirjam werd in 2016 directeur van MEE NL, dit is een landelijke coöperatie die zich inzet voor een inclusieve samenleving en zich daarbij richt op mensen met een beperking. Ook was ze voorzitter van Straatnieuws Utrecht, beter bekend als de daklozenkrant.

Raad van Toezicht

De Vereniging KRO-NCRV heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit vijf leden die ieder zijn benoemd door de Ledenraad KRO-NCRV, waarvan een op voordracht door de Ondernemingsraad. De Raad van Toezicht KRO-NCRV bestaat per 1 mei 2021 uit:

  • Paul Rüpp (voorzitter)
  • Jan Boekelman
  • Madelon Olsthoorn
  • Abdeluheb Choho
  • Ruard Ganzevoort (tot 1 januari 2022)
  • Mirjam Sterk (vanaf 1 januari 2022)