23-06-2020
De Sint-Adelbertabdij van Egmond heeft een nieuwe abt. Gisteren kozen de monniken van het Noord-Hollandse benedictijnenklooster hun medebroeder Thijs Ketelaars tot hun overste.

Broeder Ketelaars (72) volgt broeder Gerard Mathijsen (83) op, die het ambt van abt 39 jaar heeft bekleed.

De abtszegen zal op woensdag 24 juni tijdens een hoogmis om 9.30 uur in de Egmondse abdijkerk worden toegediend door de Poolse monnik Maksymilian Nawara, abt-praeses van de internationale Congregatie van de Annunciatie, waartoe de Adelbertabdij behoort. De plechtigheid wordt gehouden in besloten kring, maar zal live gestreamd worden vanaf 9.15 uur via deze link 

Normaal gesproken verricht de plaatselijke bisschop de abtszegening. Maar bisschop Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam heeft dat op verzoek van de nieuwe abt gedelegeerd aan abt-praeses Nawara.

De abtszegening wordt gegeven op het hoogfeest van de Geboorte van Sint-Jan de Doper, de eerste patroon van de monniken. Op 25 juli, feest van Sint-Adelbertus, zal de nieuwe abt voor het eerst voorgaan in de eucharistie.