Alicante (ACI Prensa), 14 november 2023 - Een week na het ontheiligen en beroven van een ziekenhuiskapel in het bisdom Orihuela-Alicante in Spanje, hebben de dieven hun vergrijp opgebiecht in het boetesacrament en de gestolen voorwerpen teruggegeven.

Dat werd medegedeeld door bisschop José Munilla Aguirre van Orihuela-Alicante tijdens de uitzending van zijn programma Zesde Continent, dat hij elke maandag en vrijdag presenteert op Radio María. Mgr. Munilla sprak zijn dankbaarheid uit dat de gebeden waartoe vorige week werd opgeroepen, zijn verhoord.

“We vroegen om de gave van bekering voor degenen die deze heiligschennis hadden begaan en vandaag ga ik jullie goed nieuws brengen. De gebeden zijn verhoord en degenen die deze heiligschennende diefstal hebben gepleegd, hebben berouw getoond en gebiecht”, legde hij uit.

De prelaat voegde eraan toe dat degenen die de kapel hebben ontheiligd “alles wat gestolen is hebben teruggegeven” en dat “de Kerk uiteraard de personen, de identiteit van degenen die op deze manier gezondigd hebben, zal beschermen onder het sacramentele zegel”.

“Nu de Heer de harten heeft aangeraakt, kunnen we alleen maar zeggen: ‘Glorie aan God!’,” voegde Munilla eraan toe, benadrukkend dat “de ware oplossing berouw is, het is terugkeren naar de wil van God”.

De kapel in het Quirón-ziekenhuis in Torrevieja (een stad in de provincie Alicante) werd in de vroege uren van zondag 5 november ontheiligd en volgens kapelaan Javier Vicens namen de dieven het tabernakel met geconsacreerde hosties erin, een altaarkruis, een kelk, een kazuifel, een corporaal en een liturgisch boek mee.

Het bisdom zei in een verklaring dat “de ontheiliging van de heilige Eucharistie een zwaar misdrijf is”. Bijgevolg is “elke vorm van viering in de ziekenhuiskapel opgeschort totdat de bisschop een handeling van boete en genoegdoening zal hebben verricht wegens het incident dat heeft plaatsgevonden”.