Wie hebben er iets te winnen bij een missie zoals in Afghanistan?

Nu de laatste buitenlandse militairen uit Afghanistan zijn vertrokken is de Taliban weer aan de macht in het land. Ook Nederland deelde met zijn 30.000 troepen mee in deze ‘rechtvaardige oorlog’. In Jacobine op 2 de vraag; Wie hebben er iets te winnen bij een missie zoals in Afghanistan?

Met het terugtrekken van de buitenlandse militairen is Afghanistan sinds eind augustus weer in handen van de taliban. Twintig jaar van oorlog voeren en diverse wederopbouwmissies hebben niet het gewenste resultaat bereikt, waardoor veel Afghanen nu in onzekerheid leven.

Ook Nederland stuurde, verspreid over verschillende missies, 30.000 militairen die kant op. Hebben we daar een ‘rechtvaardige oorlog’ gevoerd? Welke lessen moeten we trekken uit deze missies? En welke verantwoordelijkheid brengt het met zich mee voor de Afghanen in ons land? Jacobine Geel bespreekt het met haar gasten in de eerste uitzending van een gloednieuw seizoen van Jacobine op 2.

Sahar Shirzad
Sahar Shirzad
Ko Sent
Ko Sent

Nu het vaderland van programmamaker en jurist Sahar Shirzad weer in de handen is gevallen van de taliban, probeert ze Afghanen vanuit Nederland zo veel mogelijk te ondersteunen. Dat doet ze onder andere als initiatiefnemer van het protest op de Dam om aandacht te vragen voor de situatie in het land. Ook startte ze een petitie om Afghanistan onveilig te laten verklaren, waarmee ze de Nederlandse overheid wil vragen Afghaanse vluchtelingen veiligheid en asiel te verlenen door uitzetting van ongedocumenteerden stop te zetten, gestrande vluchtelingen in kamp Moria op te nemen en Afghaanse burgers die door samenwerking met Nederland gevaar lopen, te evacueren.

Ook spreekt Jacobine met geestelijk verzorger Ko Sent. Hij is als krijgsmacht-predikant mee geweest op missie naar Irak en Afghanistan. Sinds 2019 is hij geplaatst bij het Veteraneninstituut om geestelijke verzorging te bieden aan veteranen. Tijdens zijn gesprekken met militairen en veteranen merkte hij dat vragen als ‘Is deze missie nog wel juist’ en ‘Waar hebben we het voor gedaan’ steeds meer gaan leven.

Joris Voorhoeve
Joris Voorhoeve
Freek de Jonge
Freek de Jonge

Joris Voorhoeve was minister van defensie tussen 1994 en 1998. In 2008 adviseerde hij het kabinet al om de missie in Afghanistan niet te verlengen. Hij noemde het ‘een missie zonder einde’. Aan hem vraagt Jacobine onder andere of Nederland überhaupt wel aan deze missie had moeten beginnen.  

De afsluiter wordt deze week verzorgt door Freek de Jonge. Hij schreef in 2003 de tekst ‘De zandweg’, dat nu weer verrassend actueel blijkt te zijn.

Bekijk hier de voordracht: