Agneskerk in Amsterdam mag Tridentijnse ritus voortzetten

Tridentijnse mis

Amsterdam, 21 juli 2021 - In de Sint-Agneskerk in Amsterdam wordt sinds 2006 de liturgie gevierd volgens de Tridentijnse ritus. Bisschop Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam wil dat deze praktijk voorlopig zo blijft, schrijft hij in een vandaag gepubliceerde reactie op het recente motu proprio Traditionis custodes, waarmee paus Franciscus de Tridentijnse ritus aan banden wil leggen.

De huidige paus geeft diocesane bisschoppen het recht om in hun bisdom aan pries­ters die vóór de publi­ca­tie van Traditionis custodes (16 juli 2021) werden gewijd, toestemming te verlenen om de Tridentijnse mis volgens het Romeins Missaal van 1962 te celebreren. Voor nieuw te wij­den pries­ters mag een bisschop die toestem­ming alleen geven met instem­ming van de Apos­to­lische Stoel.

In 2007 werd in het bisdom Haarlem-Amsterdam een personele parochie opgericht, bedoeld voor gelovigen die de katholieke eredienst volgens de Tridentijnse ritus willen beleven. Het pastoraat werd in handen gelegd van twee priesters van de internationale Priesterbroederschap van Sint-Petrus (FSSP), ook wel Sint-Petrusbroederschap genoemd. Deze clericale gemeenschap heeft de Tri­den­tijnse ritus als eigen ritus. 

Mgr. Hendriks schrijft dat Traditiones custodes erin voorziet (artikel 3, paragraaf 5) dat personele pa­ro­chies zoals die van de Sint-Agneskerk kunnen blijven bestaan, “al moet de dio­ce­sane bis­schop het gees­te­lijk nut afwegen en besluiten of hij die pa­ro­chie wil handhaven. Ik neem echter aan dat voor een ophef­fing van deze pa­ro­chie de normale canonieke voor­waar­den gel­den. Er is in ons bisdom nu geen reden hierin wijzi­gingen aan te brengen. Wel geldt ook voor deze pa­ro­chie het vereiste de lezingen (ook) in de volkstaal te lezen volgens de goedge­keurde teksten”.

De verantwoordelijke priester van de Sint-Agneskerk, de Deense pater Martin Kromann Knudsen FSSP, zegt blij te zijn met deze beslissing van mgr. Hendriks. “Wij zijn de bisschop dankbaar dat wij door mogen gaan.” Hij wil verder geen commentaar geven en verwijst naar de verklaring van het hoofdkwartier van de Sint-Petrusbroederschap in Fribourg over Traditionis custodes.