06-07-2019
Paus Franciscus heeft de cultus voor de Zalige Bartholomeüs van Braga (1514-1590) uitgebreid naar de universele kerk en hem “ingeschreven in de catalogus der Heiligen”. Dat heeft het Vaticaan vandaag bekendgemaakt. 

De Portugese dominicaan Bartolomeu Fernandes dos Mártires was aartsbisschop van Braga. Hij nam deel aan het Concilie van Trente. Als kerkhervormer ging hij in Portugal voortvarend te werk. Hij schreef een catechismus en stichtte tal van hospitalen. 

In 2001 werd Bartholomeüs door paus Johannes Paulus II zaligverklaard. Op 5 juli 2019 werd hij door paus Franciscus heiligverklaard door middel van een zogenoemde canonizatio aequipollens, dat betekent dat de verering voor een zalige zonder nieuw kerkrechtelijk proces naar een hogere niveau wordt opgeschroefd. 

Op 5 juli erkende de paus tevens de heldhaftige deugdzaamheid van zeven dienaren Gods, die daarmee de status van ‘eerbiedwaardige’ hebben gekregen. Ook erkende Franciscus een wonder op voorspraak van de beroemde Amerikaanse bisschop Fulton Sheen (1895-1979), die nu in aanmerking komt voor zaligverklaring. Het betreft de medisch onverklaarbare genezing in 2010 van het ogenschijnlijk doodgeboren jongetje, James Fulton Engstrom, wiens ouders vereerders van mgr. Sheen zijn. Het mirakel deed zich voor in Goodfield in het Amerikaanse bisdom Peoria. 

Fulton John Sheen, priester van het bisdom Peoria, werd in 1951 hulpbisschop van New York en in 1966 diocesaan bisschop van Rochester. Hij stond bekend om zijn invloedrijke preken voor radio en televisie.