Bedreigingen aan het adres van burgemeester Sharon Dijkstra: "Daar ligt daar voor mij de grens"

Sharon Dijksma
18 min 35 s
Deze video op je eigen site plaatsen

Een grote toename aan bedreigingen, agressie en verdeling in de samenleving steeds, klopt het dat Nederland steeds meer polariseert? En zo ja, wat kunnen we er tegen doen? We bespreken het onder andere met de burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma, hoogleraar en onderzoeker conflict & veiligheid Beatrice de Graaf, mensen die bedreigd zijn en mensen die zoeken naar oplossingen.